Posts tagged with APRESIASI MUZIK

SENI DAN SENI MUZIK

Definisi Seni Menurut Herbert Read, seni adalah usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Leo Tolstoy dalam bukunya ‘What is Art?’ (1896) pula menyatakan seni adalah hasil pengalaman dan perasaan yang tercerna melalui garis, warna, gerak, bunyi, kata-kata, bahasa dan rupa bentuk yang dikongsi bersama orang lain. Raymond William menyatakan bahawa seni itu mencakupi berbagai bidang […]

MUZIK SOLO DAN ENSEMBEL

Pengenalan Muzik boleh dimainkan secara individu, kumpulan kecil atau dalam kumpulan yang besar. Muzik solo bermaksud muzik yang dimainkan oleh seorang pemain sahaja. Ensembel ialah muzik yang dimainkan oleh sekumpulan orang. Tetapi kebiasaannya, dalam kumpulan kecil ia dipanggil dengan istilah seperti duet (dua orang), trio (tiga orang), kuartet (empat orang) kuintet (lima orang), sextet (enam […]